Brouwhandleiding

Uit Bolksch Bierbrouwersgilde

Hier zal een complete handleiding komen over bier brouwen op de Bolk. Hierbij zullen een aantal definities gebruikt worden. Mocht je de betekenis van een woord niet kennen, dan kun je dat vinden onder Definities. In het menu rechts kun je navigeren tussen de verschillende stappen die doorlopen moeten worden bij het brouwen van je eigen bier.

Brouwhandleiding
  1. Schoonmaken
  2. Schroten
  3. Maischen
  4. Filteren
  5. Koken
  6. Koelen
  7. Vergisten
  8. Afvullen
  9. Proeven
  10. Etiketteren

Planning

Heb je een biertype gekozen begin dan een week voor het brouwen met het maken van een recept en koop de benodigde grondstoffen.

Vergeet niet een paar dagen voor het brouwen de giststarter te maken mocht je hier gebruik van maken, zie #Gist.

Het brouwen zelf neemt meer dan een dagdeel in beslag. Neem hier de tijd voor, het is zonde als het bier mislukt vanwege haastig werk. Werk met minstens twee man, of meer dat is wel zo gezellig. Dat mag best met een biertje erbij! Het brouwen gebeurt hoofdzakelijk in de keuken en neemt veel ruimte in beslag. Het is dus niet handig om dit tijdens het koken van een eettafel te doen. Begin op tijd of kies een dag zonder eettafel. De spullen voor het brouwen liggen in de BBG opslag in het gangetje naar de keuken.

Nadat het bier is gebrouwen moet het ongeveer een week vergisten. Dit moet thuis plaatsvinden zolang we geen AGP-vergunning hebben! Een dag na het brouwen moet gecontroleerd worden of de gisting van start is gegaan.

Na de hoofdvergisting moet het afhankelijk van het recept zo'n twee weken lageren. Voor het overtappen van het bier van het geilvat naar het lagervat ben je ongeveer een uur kwijt. Het wordt dan ook tijd om lege flesjes te verzamelen.

Na het lageren moet het bier gebotteld worden. Met het bottelen ben je al gauw een paar uur kwijt met twee of meer man. Hierna is het een kwestie van geduld. Hoe zwaarder het bier hoe langer het op fles moet rijpen.

Tot slot moet het bier geproefd worden. Hierna wordt een naam bedacht en moeten etiketten op de flesjes geplakt worden.

Je bent dus van voorbereiding tot etiketteren al gauw een paar maanden bezig afhankelijk van het soort bier. Hou hier rekening mee. Wil je bijvoorbeeld een lekker zomerbiertje maken, begin dan op tijd zodat het ook in de zomer af is.