Geschiedenis

Uit Bolksch Bierbrouwersgilde

2009-2010

Voor het tiende Lustrum der D.S.V. "Nieuwe Delft" (De Bolk) wordt door de Lustrumcommissie onder begeleiding van een oud-lid bier gebrouwen. Het levert twee heerlijke biertjes op genaamd Levenseliχer Donkerblond en Levenseliχer Bruin.


2010-2011

Het Gilde is ontstaan nadat Emiel eind januari het initiatief nam om Bolkers bij elkaar te zoeken om vaker bier te gaan brouwen. Er wordt een berichtje geplaatst in de Bolksche Courant en een budget aangevraagd bij het bestuur.

Het Gilde wordt tijdens een ALV op 16 maart als het 'Bolksch Bierbrouwers Gilde' als commissie geïnstalleerd met de volgende leden:

 • Emiel;
 • Frank;
 • Jasper;
 • Johan Z.;
 • Kees;
 • Paul; en
 • Roy de B.


De eerste bijeenkomst volgt een maand later op dinsdag 19 april. Emiel zit de bijeenkomst voor en Johan notuleert op bierviltjes wat er besproken wordt. Onder het genot van een pitcher Duvel wordt geïnventariseerd wat voor spullen we nodig hebben. We hebben een 'spiraal voor het pompen van onderuit de pan' nodig, verder hebben we een 'graanpletunit', een boekje met recepten en natuurlijk flesjes nodig. Een pils zou makkelijk te brouwen en op tijd klaar zijn voor de OWee in augustus. Een uitgebreide brainstorm over het thema van het bier mocht natuurlijk niet ontbreken. Na afloop van de bijeenkomst wordt er nog een heuse biertaart gebakken voor de taartenbakwedstrijd die ook die avond was. De taart mislukt faliekant, want er is een factor tien teveel bier ingegaan.

De bierviltjes met daarop de notulen worden later door Johan opgeborgen in een pvc-buis.

De tweede bijeenkomst volgt weer een maand later op maandag 16 mei. Het boekje is inmiddels aangeschaft, het is Het Internationale Bier (spatie) Brouw (spatie) Boek van Henk van Slageren geworden. De spullen zijn nog niet aangeschaft, maar het is wel duidelijk hoeveel alles gaat kosten. We zullen toch geen pils maken, want dat blijkt juist toch wat lastiger. Het wordt een lichte lager. De spullen worden de volgende dag besteld en we kunnen aan de slag.

Op 19 mei wordt dan tot diep in de nacht voor de eerste keer gebrouwen. ...


2011-2012

Na de oprichting is er diverse keren bier gebrouwen en zijn er activiteiten georganiseerd door het Gilde. Om meer zelfstandigheid te krijgen wenste de leden zich te verenigen in een aparte vereniging. Deze vereniging is op 12 november 2012 opgericht, bestaande uit de volgende mensen:

 • Roy de Bokx (Deken)
 • Jasper Dijt (Greffier)
 • Emiel Klifman (Tresorier)
 • Erwin van Wijk
 • Frank Hoeben
 • Johan Zielman
 • Kees de Rijke
 • Paul van den Noort
 • Willem Jan Glerum

Op 10 december 2012 is het Gilde door de Algemene Ledenvergadering der D.S.V. "Nieuwe Delft" officieel als ondervereniging erkend. De statuten die toen aan de ALV zijn voorgelegd zijn op de Drive te vinden. Zie voor een actuele versie: Statuten.

2012-2013

2013-2014

2014-2015