Raad

Uit Bolksch Bierbrouwersgilde

Wat is de Raad

De Raad is, kort gezegd, het bestuur van ons Gilde. De Raad bestaat uit vier mensen, de Deken, op andere plekken nog wel eens de president genoemd, de Greffier, ook wel bekend als secretaris, de Tresorier, ook wel bekend als penning meester, en de Proviseur die de inventaris van het Gilde bij houd.

De Raad word door het gilde verkozen bij een Morgenspraak, vaak zitten mensen voor langere tijd bij de Raad, en stappen individuele personen ook op of af, en blijft de rest van de raad dus zitten. Je mag, volgens de Statuten alleen tot de Raad verkozen worden als je ook lid of oud lid van De Bolk bent.

De huidige Raad

De Raad is het bestuur van het Gilde. De huidige bezetting is als volgt:

Deken
(deken@bolkschbierbrouwersgilde.nl)
Anne (Niamh) Henssen
Greffier
(greffier@bolkschbierbrouwersgilde.nl)
Tresorier
(tresorier@bolkschbierbrouwersgilde.nl)
Proviseur
(proviseur@bolkschbierbrouwersgilde.nl)
Jaco Mol Pieter van der Wilt Joris Hesselink

Taken van de Raad

De Raad is ¿¿¿verandwoordelijk om leerlingen die aan de voorwaarden tot lidmaatschap voldoen tot lid te benoemen???

Taken van de Deken

De deken dient de morgenspraak bij een te roepen, en deze ook te lijden. Tevens dient de deken de raadsvergaderingen voor te zitten.

Taken van de Greffier

De greffier moet de bescheiden, ofwel, schriftelijke stukken, van het Gilde bijhouden. De greffier moet een jaarverslag schrijven en dit ter goedkeurig aan de morgenspraak voor te leggen. De greffier moet ervoor zorgen dat het jaarverslag van het Gilde ook bij het Bolks jaarverschil zit inbegrepen.

Taken van de Tresorier

De tresorier dient de finantiën van het Gilde te beheren, verder dient hij hier ook, per boekjaar, een financieel jaarverslag van aan de morgenspraak voor te dienen.

Taken van de Proviseur

De proviseur die moet de voorraad van het Gilde bij houden, en waar nodig is zorgen dat er bij besteld word. De proviseur hoort de huidige brouw projecten bij te houden.