Brouwkunde/Drukfouten

Uit Bolksch Bierbrouwersgilde
Brouwkunde (1745) door Wouter van Lis
Bladwyzer. Drukfouten


De Drukfauten, in dit Werkje ingeſlopen, aldus te verbeteren.

Pag. 3. lin. 11. en     lees     een
11. 8. aleenelyk alleenelyk
14. 11. yzer yzere
17. 15. Meê mede
18. 8. al als
23. 19. noemr noemt
29. 16. Baſilium Baſilicum
31. 14. Hyſlopus Hyſſopus
33. 1. als daar zyn de dat de
21. fchoone ſchoone
40. 10. by by by
50. 13. Chemie Chemia
54. 21. oli oly
22. dryve dryven
55. 21. Panes Polenta Panes, Polenta
22. Cataphlaſmata Cataplaſmata
58. 5. en 13. Maſa Maza
82. 18. Hyſtericae Hyſtericis
91. 11. heb heb ik
97. 2. Claedunt laedunt
102. 19. zoo zoo 'er


Bladwyzer.