Brouwkunde/Dedicatie

Uit Bolksch Bierbrouwersgilde
Brouwkunde (1745) door Wouter van Lis
Titel Dedicatie Opdragt.


DEN HOOGGELEERDEN WEL-
BEDREVEN EN WYDVER-
MAARDEN HEERE
JOH: OOSTERDYK SCHACHT
Medicinae en Philoyʃophiae Doctor, mits-
gaders Hoogleeraar der Geneeskunde
in de Hooge Schole te Utrecht.


DEN BEROEMDEN EN ZEER
GELEERDEN HEEREN
JOHAN DROST,
CORNELIS VAN PUTTEN,
JOHANNES VAN DER ZEE,
EN
CORNELIUS LEONARDUS
VAN AMSTERDAM,
Gelukkig Practykoefenende Medicinae
Doctores, te Rotterdam:


BENEVENS DEN HEEREN
JORIS PETRY,
Zeer kundig en voornaam Apothecar,


EN


IZAÄC DE WITT,
Zeer kundig en voornaam Chirurgyn
te Rotterdam.


Titel Opdragt.