Agenda

Uit Bolksch Bierbrouwersgilde

Agenda Morgenspraak BBG 13-09-2022

Locatie: D.S.V. Nieuwe Delft

Aanvangstijd: 20:30

1. Opening
2. Kiezen van het te drinken bier
3. Goedkeuren agenda
4. Mededelingen
5. Post
6. Goedkeuren notulen
7. Update Bierprojecten
8. Update Werkgroepen

a. BaByG
b. Owee

9. Inauguratie
10. Activiteiten
11. WVTTK
12. Rondvraag
13. Volgende morgenspraak
14. Sluiting