Introductie tot het BBG

Uit Bolksch Bierbrouwersgilde

Op deze pagina kan je de basis informatie vinden over hoe het Gilde in elkaar steekt.

Lid worden

Allereerst bestaat de Raad van het Gilde uit een Deken, een Greffier en een Tresorier. Dit is vergelijkbaar met een president, secretaris en thesaurier bij het bestuur van de Bolk. Als je lid van het Gilde wilt worden dien je allereerst je motivatie op een bierviltje te schrijven en bij iemand van de Raad in te leveren. Deze motivatie zal dan in behandeling genomen worden door de Raad, die daarna contact met je zal opnemen om te laten weten wat ze besloten hebben.

Wanneer je bent toegelaten tot het gilde start je als leerling. Dit betekent dat je bij de morgenspraak mag zijn (wat we zelfs sterk aanraden) maar dat je nog niet mag stemmen. Je kan tot gezel geinaugureerd worden wanneer je actief aan alle stappen van het bier brouwen hebt deel genomen. Dit beslaat het bier brouwen zelf, maar ook het bottelen en/of het etiketteren van een gebrouwen bier. Wanneer je dit hebt gedaan kan je een aanvraag bij de Raad indienen om lid te worden. Dit zal dan bij de morgenspraak behandeld worden. Tijdens de morgenspraak dient de leerling vervolgens op een bierkrat te staan, waarna de aanwezige leden vragen kunnen stellen om zo te testen of je inderdaad hebt begrepen hoe het bier brouwen in zijn werk gaat.

Meesters

Naast gezellen kent het Gilde ook Meesters. Als gezel kan je Meester worden door een meesterproef af te leggen waarmee je je specialiseert op een bepaald gebied. Het idee is dat een Meester de centrale vraagbaak is op dit gebied. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een Gistmeester, wie in zijn meesterproef grondig onderzoek heeft gedaan naar gist en aan de hand van enkele brouwsessies zijn opgedane kennis aan toont.

ICT en Communicatie

Aangezien het Gilde op het moment van schrijven gestaag groeit, is het nodig om een goede ICT infrastructuur te gebruiken. Daarom de volgende punten:

  • De belangrijkste communicatie vind plaats via de morgenspraak en via e-mail. Het e-mail adres waarmee je iedereen kan bereiken is iedereen (at) bolkschbierbrouwersgilde.nl. Gebruik dit adres alleen voor onderwerpen die daadwerkelijk iedereen aan gaat. De raad is te bereiken via raad (at) bolkschbierbrouwersgilde.nl of via deken (at) bolkschbierbrouwersgilde.nl, greffier (at) bolkschbierbrouwersgilde.nl en tresorier (at) bolkschbierbrouwersgilde voor de afzonderlijke raadleden.
  • We hebben een besloten facebook pagina (https://www.facebook.com/groups/161735857222075) die gebruikt kan worden om minder serieuze zaken te delen, zoals grappige feitjes / links / evenementen die je bent tegen gekomen bent.
  • We gebruiken Google Drive voor onze documenten (https://drive.google.com/#folders/0ByyAWm5jiFgpeUdpQ0dKM1dUQVE). Hier zijn o.a. de notulen en actiepunten lijst te vinden, maar ook documenten betreffende de bierbrouwsessies en activiteiten.
  • We gebruiken deze wiki voor onze documentatie. Alle vergaarde kennis zal hier opgeslagen worden.
  • We gebruiken wie-betaalt-wat om de kosten voor de morgenspraken te verrekenen (https://wiebetaaltwat.nl/index.php?lid=141535). Dit is omdat er voor tijdens de morgenspraak uiteraard voor (speciaal)bier gezorgd moet worden, en er altijd worst en kaas aanwezig dient te zijn. Aangezien het Gilde steeds groter wordt en niet iedereen altijd overal aanwezig kan zijn verreken we dit daarom op deze manier.
  • Er is een Google Calendar waar we geplande activiteiten maar bijvoorbeeld ook de morgen in bijgehouden worden.

Wanneer je geen toegang hebt tot een van deze systemen kan je de Raad vragen om je toe te voegen.

Meer informatie

Voor meer informatie is het nuttig om de statuten door te lezen: Statuten

Voor verdere vragen kan je je uiteraard ook tot de Raad richten of het aan een random gezel vragen.